Phân tích Bitcoin #34: Bitcoin Bất Ngờ TĂNG MẠNH

Dấu hiệu đảo chiều đã xuất hiện nhưng còn quá sớm để xác nhận khi mà mình đang trông chờ thêm 1 đáy sau cao hơn đáy trước và có thanh nến đóng cửa trên đường TAM GIÁC TĂNG, volume giao dịch cũng được xác nhận thì chúng ta sẽ có lệnh LONG ngay lúc đó.

Nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa nói trước được điều gì. Và mình thì vẫn nghiêng về trend SHORT hơn. Cho nên nếu ở vùng kháng cự này xuất hiện FAKEY GIẢM GIÁ thì mình vẫn vào lệnh SHORT ở Setup này.

Anh em cùng mình tham khảo video dưới đây để hiểu rõ hơn.

TIMESTAMPS
00:00 – Intro
00:50 – Tình hình của Bitcoin thời điểm hiện tại.
05:25 – Phân tích Bitcoin Cash (BCH)
06:25 – Phân tích Litecoin (LTC)
06:50 – Phân tích Ethereum (ETH)
07:50 – Nhắc lại tình hình của Bitcoin
08:30 – Outro

Group share kèo & thảo luận thị trường: https://t.me/margin_atm

Đăng ký tài khoản trên mọi mặt trận để không bị nhỡ các kèo share trên nhiều sàn, tại đây:

Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo!

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 0 ]
Author

Margin Trading For Living 💎 Follow our Copy Trade on: "MarginATM 01 ~ 03"

Write A Comment

>