thumbnail

16/8, một số lượng lớn Bitcoin (BTC) đã được nạp lên các sàn giao dịch. Đây được xem là một phần lý do Bitcoin giảm mạnh trong ngày 17/8.

Theo công cụ phân tích on-chain CryptoQuant, 6h ngày 16/8, 16,000 Bitcoin (BTC) đã được nạp lên các sàn giao dịch lớn. 

coin98
16,000 Bitcoin được nạp lên sàn (Nguồn: Crypto.Quant)

Theo nhà phân tích AbramChart, số Bitcoin này được chuyển lên bởi ví “cá voi” nắm giữ từ 1,000 đến 10,000 BTC và có thể dùng để “xả”. 

coin98
Bitcoin đột ngột giảm mạnh (Nguồn: Tradingview)

14h ngày 17/8, Bitcoin đã đột ngột giảm mạnh gần 700 giá chỉ trong một tiếng đồng hồ. Điều này xảy ra ngày sau khi các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Anh công bố con số lạm phát 10.1%, cao nhất nhất trong 40 năm qua. 

0
0
icon0
iconicon