Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

16,000 Bitcoin được nạp lên sàn 

16/8, một số lượng lớn Bitcoin (BTC) đã được nạp lên các sàn giao dịch. Đây được xem là một phần lý do Bitcoin giảm mạnh trong ngày 17/8.
Amber avatar
immihu.web3
Published Aug 17 2022
Updated Aug 17 2022
1 min read
Amber media

Related Posts