Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

80,000 triệu phú Bitcoin đã ra đi vào năm 2022

Trong năm 2022, hơn 80,000 nhà đầu tư Bitcoin đã không còn là triệu phú kể từ khi thị trường bước vào giai đoạn downtrend dài hạn.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 24 2022
Updated Nov 09 2023
Amber media