Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Altcoin mới nào đang được chú ý

Hiện tại, CoinMarketCap cho thấy có 8,475 token và liên tục được thêm vào hàng ngày. Điều này gây khó khăn cho việc theo kịp nhịp độ phát triển và tìm kiếm các dự án tiềm năng thật sự.
Amber avatar
Sammie
Published Feb 27 2021
Updated Aug 29 2022
6 min read
Amber media

Related Posts