Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Altcoin và Defi bị bán tháo mạnh khi BTC điều chỉnh

Ngay sau khi BTC điều chỉnh hơn 10% trong ngày hôm qua, cả sàn đỏ rực một màu đỏ khi atlcoin và coin Defi bị bán tháo.
Amber avatar
Sammie
Published Feb 22 2021
Updated Aug 29 2022
3 min read
Amber media

Related Posts