Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Kiến thức APPT và sai lầm về tỉ lệ Risk/Reward chi tiết

APPT và tỉ lệ Risk/Reward là gì? Các chỉ số APPT và tỉ lệ này có quan trọng không? Xem ngay kiến thức về APPT và những sai lầm về tỉ lệ Risk/Reward.
Avatar
Khải Hoàn
Published Dec 13 2020
Updated Jul 14 2022
4 min read
thumbnail

Khi mới bước chân vào thị trường, anh em trader chúng ta thường được dạy bảo rằng nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản nhất là lợi nhuận trung bình luôn lớn hơn lỗ trung bình trong mỗi vị thế.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa lãi và lỗ, thì quan điểm bất thành văn này có lẽ cần được điều chỉnh. Còn cụ thể như thế nào thì mời anh em đọc bài viết sau đây nhé!

Risk/Reward Ratio

Risk/Reward Ratio được hiểu là lợi nhuận đạt được trung bình so với lỗ trung bình phải chịu của mỗi lệnh.

Ví dụ: Trong một lệnh, lợi nhuận bạn kỳ vọng là 900$ và 300$ khi bạn lỗ thì tỉ lệ Risk/Reward của bạn là 1:3 = 300:900.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng anh em nên duy trì tỷ lệ R/R ở mức tối thiểu là 1:2, 1:3. Nghĩa là với mỗi lệnh giao dịch bạn khả năng kiếm được lợi nhuận 200-300$ thì có thể thua lỗ tầm 100$.

Mới đầu, khi chúng ta xem xét quan điểm này, đa phần anh em sẽ đồng ý. Sau tất cả, dựa vào nguyên tắc đó, khả năng anh em lỗ sẽ được giảm xuống mức thấp nhất và lợi nhuận anh em đạt được có được nâng lên mức cao nhất.

Xin thưa với anh em rằng, không phải lúc nào cũng đúng. Hơn nữa, lời khuyên này có thể bị hiểu sai ý và gây ảnh hưởng xấu đến chiến lược giao dịch của anh em.

Quan điểm “Nên có tỉ lệ R/R tối thiểu là 1:2, 1:3” thực ra quá đơn giản vì nó không tính tới các yếu tố liên quan khác như chiến lược giao dịch cụ thể, APPT của mỗi người.

Tỉ lệ lợi nhuận và thua lỗ

APPT - Average Profitability Per Trade

APPT là gì?

APPT được hiểu là số tiền trung bình lời hay lỗ của mỗi lệnh

Đa số anh em sẽ quá tập trung vào tối ưu tỉ lệ R/R hay nâng cao tỉ lệ winrate của chiến lược giao dịch của mình mà quên đi bức tranh tổng thể cuối cùng: APPT - Số tiền trung bình bạn đặt được cuối cùng sau mỗi lệnh.

Cách tính APPT

Công thức:

APPT= (PW x AW) - (PL x AL)

Trong đó:

  • PW: Probability of win - Tỉ lệ Thắng.
  • AW: Average win - Lợi nhuận trung bình.
  • PL: Probability of Low - Tỉ lệ Thua.
  • AL: Average lose - Lỗ trung bình.

Để cùng đào sâu hơn vấn đề này, chúng ta hãy cùng vào 2 tình huống sau đây:

Tình huống 1

Trong lịch sử 10 lệnh của bạn, gồm có 3 lệnh thắng và 7 lệnh thua.

=> PW = 0,3; PL = 0,7

Và lợi nhuận trung bình AW=400$; lỗ trung bình AL=200$.

=> APPT= (0,3 x 400$) - (0,7 x 200$) = -20$

Như trường hợp trên APPT = -20$, nghĩa là với mỗi lệnh bạn, bạn sẽ lỗ khoảng 20$. Từ đó, với 10 lệnh hay 100 lệnh, bạn đều sẽ lỗ và càng lỗ.

Như vậy, với trường hợp này, Risk/Reward ratio = 1:2, do chiến lược giao dịch với winrate 30% gây ra thua lỗ mặc dù tỉ lệ R/R khá đẹp.

Tình huống 2

Đổi ngược lại, với tình huống này, chúng ta sẽ thử với tỉ lệ R/R = 3:1, nghĩa là với mỗi lệnh thắng lợi nhuận trung bình đạt được là 200$ thì bạn có khả năng lỗ 600$. Nhưng với số lệnh thắng nhiều hơn lệnh thua - 8 lệnh thắng và 2 lệnh thua.

→  APPT= (0,8 x 200$) - (0,2 x 600$)= 40$

Như vậy, với tỉ lệ R/R ratio khá xấu chỉ với 3:1 mà bạn vẫn có thể lãi trên 40$ mỗi lệnh.

Tìm hiểu thêm Kiến thức về Paper Trading & Demo Trading chi tiết từ A - Z.

Tổng kết

Qua 2 trường hợp trên, mục đích của mình không phải là phủ nhận quan điểm về Risk/Reward ratio mà mình muốn nhấn mạnh rằng một hệ thống giao dịch với tỉ lệ Risk/Reward tốt là chưa đủ mà cần phải có nhiều yếu tác động khác như Winrate và một yếu tố quan trọng sau cùng là APPT của anh em như thế nào.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới để MarginATM hỗ trợ bạn nhé!

RELEVANT SERIES