Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Aurora là gì? Thông tin chi tiết về AURORA token

Aurora là một dự án sẽ đóng vai trò cốt lỗi trong sự phát triển của Near. Vậy Aurora có điểm gì đặc biệt? Tìm hiểu về Aurora & AURORA token của dự án tại đây.
Amber avatar
immihu.web3
Published Dec 21 2021
Updated Aug 08 2022
4 min read
Amber media

Related Posts