Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Avalanche ngày càng chứng minh được vị thế của mình?

Jay Kurahashi - Phó giám đốc bộ phận Marketing của Avalanche, ông đã cho biết số lượng giao dịch hằng ngày trên Avalanche đã đạt mức cao mới.
Amber avatar
quangvo
Published Jan 19 2022
Updated Aug 01 2022
3 min read
Amber media

Related Posts