Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Balancer mở rộng sang Polkadot qua cầu MoonBeam

“Balancer cung cấp các dịch vụ Defi hữu ích cho các nhà đầu tư muốn tạo danh mục đầu tư bao gồm các tài sản nguồn gốc Polkadot và những người đang tìm kiếm lợi nhuận trên danh mục đó”
Amber avatar
Sammie
Published Mar 07 2021
Updated Sep 08 2022
3 min read
Amber media

Related Posts