Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bí ẩn CHU KỲ 4 năm của Bitcoin, khi nào chạm ĐỈNH??

Những yếu tố nào đang trùng hợp cùng chu kỳ 4 năm của Bitcoin nói riêng và thị trường Crypto nói chung?
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Jun 06 2024
Amber media

Trong video sẽ có các nội dung chính sau:

- Khi nào Bitcoin tạo đáy và tạo đỉnh?

advertising

- Hành động bơm tiền sau bầu cử tổng thống Mỹ.

- Dự đoán giá Bitcoin 1 năm tới.