Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance Futures đứng đầu về khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin

Hiện tại, vị trí top 1 đã thuộc về Binance về việc cung cấp sản phẩm phái sinh tương lai BTC, nói cách khác chính là hợp đồng tương lai Bitcoin.
Amber avatar
alice
Published Apr 05 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts