Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance tạm ngừng cho gửi tiền ở Nigeria

Chỉ thị của CBN được đưa ra chỉ vài tháng sau khi những người biểu tình ở Nigeria sử dụng bitcoin để gây quỹ sau khi các nhà chức trách báo cáo đã đóng các tài khoản ngân hàng liên quan đến phong trào này. 
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 06 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts