Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin bảo vệ thành công hỗ trợ - Nhu cầu đầu tư tiền điện tử ở mức quá cao

BTC đóng nến Ngày bằng nến Giảm với thân nến dài cho thấy áp lực bán đã chiếm ưu thế. Xu hướng trong ngắn hạn ở khung H4 vẫn nghiêng về giảm giá.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jan 17 2022
Updated Nov 09 2023
Amber media