Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC - Hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tưởng chừng cú nén giá này chỉ làm giá giảm về quanh vùng Gap CME $54,800 nhưng giá còn chứng kiến đợt bán tháo rất mạnh trên thị trường.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Dec 04 2021
Updated Nov 06 2023
Amber media