Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin đổ máu, toàn bộ mục tiêu hướng về 45k?

Thị trường đổ máu, toàn bộ altcoin sốc và bị bán tháo khi BTC, ngoài Solana đang xanh thì màu đỏ bao trùm, BTC diễn biến theo hướng xấu khiến nhiều người lo lắng.
Published Apr 22 2021
Updated Jul 20 2022
4 min read
Amber media

Related Posts