Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin nén giá trước CƠN BÃO?

Bitcoin đang chuẩn bị cho con sóng biến động mạnh trong thời gian tới.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published May 15 2024
Updated May 16 2024
Amber media
Dòng tiền hiện tại đang ở nhóm coin nào?
Lịch sử có lặp lại khi Gamestop tăng mạnh?
BlackRock sẽ vượt Grayscale về số lượng Bitcoin?
advertising
Dữ liệu Onchain cho thấy điều gì về Bitcoin?