Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin sẵn sàng cho sóng BÙNG NỔ sắp tới

Bitcoin đã nén trong thời gian qua, sắp tới dự đoán sẽ có biến động.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Apr 11 2024
Amber media

Nội dung video:

- Lực bán từ quỹ Grayscale đang như thế nào?

advertising

- Các nhóm ví Holder đang có hành động gì?

- Chỉ báo dự đoán định giá của Bitcoin đang báo hiệu điều gì?