Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin sẽ đi về đâu?

Số lượng nhà giao dịch mới giam gia nhiều bất thường. Giá liên tục tăng trong 2 tháng không hề có sự điều chỉnh lớn nào.
Amber avatar
Sammie
Published Feb 26 2021
Updated Jul 23 2022
7 min read
Amber media

Related Posts