Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cựu Bộ trưởng tài chính US cho rằng Bitcoin sẽ trở thành vàng kỹ thuật số

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers cho biết tiền điện tử vẫn là một phần của thị trường toàn cầu, như vàng kỹ thuật số.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 22 2021
Updated May 31 2023
5 min read
Amber media

Related Posts