Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin sẽ tiến đến 75K, cần hành động gì??

Bitcoin đã quay lại sóng tăng trong ngắn hạn khá mạnh mẽ sau khi có cú điều chỉnh 18% tính từ ATH.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Mar 26 2024
Updated Mar 26 2024
Amber media

Cùng tìm hiểu các nội dung sau qua video này:

Lực bán trong sóng giảm vừa rồi là từ đâu?
advertising
Dòng tiền từ các quỹ ETF đang như thế nào?
Bitcoin có lặp lại lịch sử về sóng ngắn hạn không?