Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BITCOIN tiếp tục lập đỉnh mới

Bitcoin (BTC) đã tiếp tục xác lập đỉnh giá mới $50,689 từ mức giá mở cửa $47,4911 ( tăng 7.63%), với sự tăng trưởng này, vốn hoá thị trường tiền điện tử hiện tại đạt  $1,527,245,514,543.
Published Feb 16 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts