Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin và trái phiếu: đầu tư vào tài sản bất đối xứng

Danh mục đầu tư 60-40 là ý tưởng cơ bản mà các nhà đầu tư thụ động muốn chuyển của cải theo thời gian một cách hiệu quả nên đa dạng hóa tài sản của họ thành 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu. Tại sao lại chia các khoản đầu tư như vậy?
Amber avatar
Sammie
Published Apr 16 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts