Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin - Ethereum có chống lại được phe gấu?

Giá Bitcoin đã không thể hồi phục lên mức $52,000 và trở lại tiếp tục đà giảm xuống mốc hỗ trợ sâu hơn là $41,000.
Amber avatar
Sammie
Published Feb 27 2021
Updated Jul 21 2022
3 min read
Amber media

Related Posts