Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitfarms bán 3,000 BTC để trả khoản nợ 100 triệu USD

Công ty khai thác Bitcoin - Bitfarms đã bán 3,000 BTC (tương đương khoảng 62 triệu USD) trong tuần trước để trả khoản nợ 100 triệu USD cho Galaxy Digital. 
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jun 22 2022
Updated Nov 15 2023
3 min read
Amber media

Related Posts