Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BlackRock ngưng mua Bitcoin: Mối đe dọa?

Blackrock cho thấy tín hiệu dè chừng khi ngừng mua Bitcoin.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Apr 26 2024
Updated Apr 27 2024
Amber media

 Nội dung video sẽ có:

- Dòng tiền Bitcoin ETF đang tiêu cực?

- BlackRock sẽ sớm vượt qua Grayscale.

advertising

- Phân tích Bitcoin.

- Bitcoin 2024 có giống 2017?