Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Blockfolio ra mắt giao dịch tiền điện tử miễn phí trên ứng dụng

FTX đang từng bước hợp thức hoá được tất cả các sản phẩm tài chính theo dạng Tokenized và họ vẫn sẽ dựa trên nền tảng của Crypto.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jan 29 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts