Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bộ trưởng tài chính được đề cử của Mỹ khẳng định tiềm năng BTC

Bà Janet Yellen - ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính đã đưa ra nhận xét tiếp theo về tiền điện tử, hiện đang khẳng định tiềm năng của các loại tiền kỹ thuật số.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jan 23 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts