Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các VC ở Thung Lũng Silicon và BNY Mellon đầu tư 170 triệu đô trong Fireblocks cho Bitcoin

Ngân hàng New York Mellon - được gọi là BNY Mellon là một trong những công ty đầu tư vào Fireblocks - nền tảng khởi động cho lưu ký tài sản số. FireBlocks sẽ tăng 170 triệu USD trong dự án đầu tư vốn Series C của nó.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 18 2021
Updated Jul 21 2022
3 min read
Amber media

Related Posts