Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Người tạo ra Bollinger Band và câu chuyện bước vào thị trường crypto

John Bollinger là nhà phân tích tài chính, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực phân tích kỹ thuật và là nhà phát triển của công cụ Bollinger Bands. 
Published Jun 22 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts