Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Talkshow #1: Bắt đầu Trading với BOT MarginATM

Tuần vừa qua, BOT MarginATM tín hiệu MACD5 và MA5 đã ra tổng cộng 14 kèo với tỉ lệ đạt TP1 là 100%. Tổng Yield theo BOT là 350% và Tỉ lệ đạt TP4: 60%
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Apr 09 2020
Updated Jul 14 2022
1 min read
Amber media

Related Posts