Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Brazil chính thức chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Jair Bolsonaro, Tổng thống Brazil phê chuẩn đạo luật về khung quản lý giao dịch và sử dụng Bitcoin tại quốc gia này.
Avatar
immihu.web3
Published Dec 22 2022
Updated Oct 23 2023
2 min read
thumbnail

Jair Bolsonaro, Tổng thống Brazil phê chuẩn đạo luật về khung quản lý giao dịch và sử dụng Bitcoin tại quốc gia này. 

Theo thông báo từ chính quyền liên bang (tại đây), Tổng thống Brazil đã chấp thuận dự luật về tiền mã hóa mà không có bất kỳ sửa đổi nào. Theo báo cáo, các quy tắc mới công nhận Bitcoin có thể sử dụng làm phương tiện thanh toán và đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ. 

"Tài sản ảo là đại diện của giá trị có thể được mua bán và sử dụng làm phương tiện thanh toán", theo dự luật. 

Đạo luật mới sẽ có hiệu lực trong 180 ngày kể từ lúc ký. Mặc dù, không biến Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp tại quốc gia này như El Salvador nhưng việc công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán sẽ thúc đẩy phát triển thị trường tiền mã hóa tại quốc gia này.

Đồng thời, bộ luật mới quy định tội lừa đảo liên quan đến tài sản ảo có thể phạt tù từ 4 đến 6 năm. Ngoài ra, nó bổ sung giấy phép "cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số" bao gồm sàn giao dịch.

Trong một cuộc khảo sát, 48% người dân Brazil muốn áp dụng Bitcoin, trong đó 31% đồng ý và 17% tán thành mạnh mẽ. Người dân Brazil cho rằng Bitcoin có thể bảo vệ họ khỏi lạm phát.

Đọc thêm: Có gì tại đêm trao giải Solana Coding Camp mùa 2?

RELEVANT SERIES