Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Celsius thay đổi cố vấn pháp lý & trả nợ 20 triệu USD cho Aave

Mới đây Celsius đã thông báo thay đổi công ty luật làm cố vấn pháp lý cho các lựa chọn của mình, đồng thời có động thái thanh toán khoản nợ 20 triệu USD cho Aave.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jul 11 2022
Updated Jul 11 2023
3 min read
Amber media

Related Posts