Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO ngân hàng trung ương Hàn Quốc: "Tiền điện tử không có giá trị nội tại"

“Không có giá trị nội tại nào trong tài sản tiền điện tử”, Thống đốc Bank Of Korea Lee Ju-yeol cho biết tại một phiên họp quốc hội vào ngày 23 tháng 2.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 24 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts