Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chi phí khai thác 1 Bitcoin chỉ còn 13,000 USD?

Gần đây, ngân hàng Wall JPMorgan đã công bố báo cáo cho thấy chi phí sản xuất Bitcoin đã giảm mạnh. Đến giữa tháng 7, chi phí sản xuất 1 Bitcoin là 13,000 USD giảm gần 50% so với chi phí 24,000 USD vào đầu tháng 6.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 15 2022
Updated Nov 09 2023
Amber media