Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chính quyền Biden lo lắng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ đe dọa tới Đô la Mỹ

Chính quyền Biden đang cảnh báo về các mối đe dọa đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ gây ra đối với đô la Mỹ và vị thế hiện tại của nó.
Amber avatar
alice
Published Apr 11 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts