Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CẢNH BÁO: Chúng Ta Có Đang Ở Đỉnh Chu Kỳ?

Thị trường đã tạo đỉnh chưa?
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published May 26 2024
Updated May 26 2024
Amber media

Trong video sẽ có các nội dung:

- Các dấu hiệu tạo đỉnh nào cần chú ý?

advertising

- Khi nào FED nới lỏng chính sách tiền tệ

- Thị trường có đang bị định giá cao?