Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chuyện gì xảy ra trong đêm Optimism airdrop?

Optimism, dự án mở rộng Layer2 trên Ethereum đã thông báo cho phép người dùng nhận (claim) phần thưởng airdrop của mình.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 31 2022
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts