Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Circle muốn trở thành Ngân hàng tiền tệ kỹ thuật số quốc gia

Circle muốn thành Ngân hàng thương mại Liên bang Dự trữ toàn phần, sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Aug 09 2021
Updated Aug 23 2022
3 min read
Amber media

Related Posts