Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Coinbase giúp Ripple trong vụ kiện với SEC

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã nộp đơn xin phép hỗ trợ Ripple Labs trong cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 01 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media