Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Core Scientific tăng sản lượng đào Bitcoin lên 10% trong tháng 7

Trong tháng 7, công ty khai thác crypto Core Scientific đã đào được 1,221 Bitcoin ngay cả khi công ty phải cắt điện hoàn toàn các hoạt động của trung tâm dữ liệu Texas.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 06 2022
Updated Nov 14 2023
Amber media