CRV Tăng 200% - Mua Không?

Những lý do để khiến CRV tăng mạnh trong thời gian vừa rồi có thể kể đến:

  1. Đầu tiên là việc hợp tác của Curve Dao với Yearn.Finance, trước đó những dự án hợp tác với Yearn.Finance đều Tăng hơn 100%, ví dụ như ChainLink, CreamFinance, Sushiswap.
    • Việc hợp tác của CRV với Yearn.Finance thúc đẩy tăng giá và khối lượng giao dịch của CRV lên rất rõ.
  2. Lý do thứ hai là quy định thân thiện với tiền điện tử cũng thúc đẩy giá CRV tăng mạnh theo nguồn Văn phòng kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ, các ngân hàng ở Hoa Kỳ sẽ có thể “sử dụng các công nghệ mới, bao gồm INVN và các stablecoin có liên quan, để thực hiện các chức năng được ngân hàng cho phép, chẳng hạn như hoạt động thanh toán”.
    • Các ngân hàng sẽ sớm có thể sử dụng các nền tảng blockchain khác nhau để thực hiện các giao dịch stablecoin cũng như cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tài sản đó và điều này có nghĩa là cần có một hệ sinh thái stablecoin đáng tin cậy và nhà cung cấp oracle.
  3. Lý do thứ 3 là việc gia tăng Tổng giá trị bị khóa trên nền tảng của CRV (TVL) & Khối lượng giao dịch mỗi ngày đều tăng cũng khiến giá CRV tăng mạnh.

Gần đây, là thông báo ngày 17 tháng 1 rằng hoán đổi tài sản giữa CRV và các cặp tiền cặp qua Synthetix.io hiện đang hoạt động.

Khi tổng giá trị bị khóa trên Curve đạt đến mức cao mới và khối lượng hàng ngày tăng vọt, những sự hợp tác trong tương lai như thế này thì giá CRV có thể sẽ còn tăng rất cao.

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 1 ]

Write A Comment