Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thực hư việc Crypto.com gửi 320,000 ETH cho Gate.io

CEO Crypto.com xác nhận đã thu hồi lại tiền và triển khai tính năng mới để ngăn chặn sự việc tái diễn, theo Cointelegraph.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 13 2022
Updated Nov 13 2022
3 min read
Amber media

Related Posts