Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bí ẩn đã được tiết lộ: Cú sốc giúp giá BTC và ETH TĂNG trong 2024 - 2025

Bí ẩn đã bị tiết lộ, có thể bí ẩn này sẽ đẩy giá BTC và ETH tăng mạnh trong chu kỳ lần này.
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published Mar 20 2024
Updated Mar 20 2024
Amber media

- Lực mua và bán Bitcoin ở thời điểm này và trong những tháng tới.

- ETH vẫn tiếp tục bị giảm phát và tiềm năng của nó.

advertising

- Các Fuder vẫn không thích Bitcoin.

Mời các bạn xem video để có thông tin chi tiết nhé.