Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cựu giám đốc SEC “dí” Ripple rồi gia nhập Ethereum

Cựu giám đốc SEC gia nhập vào khối liên minh Ethereum làm dấy lên nghi ngờ sự minh bạch giữa vụ kiện của SEC và Ripple...
Amber avatar
alice
Published Apr 16 2021
Updated Aug 01 2022
4 min read
Amber media

Related Posts