Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

DeFi chứng kiến ​​khoản liquidation lớn thứ hai trong lịch sử

Sự sụt giảm ngày hôm qua của crypto market đã kích hoạt làn sóng thanh lý lớn thứ hai trong lịch sử của DeFi khi tổng số vị trí trị giá 24,1 triệu đô la đã bị thanh lý.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 23 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts