Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Điều gì đã xảy ra với RAY trên Binance?

Những ngày gần đây giá của RAY trên sàn Binance có sự chênh lệch quá lớn so với giá trên sàn khác (FTX). Điều gì xảy ra với giá RAY trên Binance?
Published Aug 28 2021
Updated Jul 26 2022
6 min read
Amber media

Related Posts