Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

DOT đang đi vào vùng giá quan trọng

Trong tuần qua, $38.26 đã trở thành mức kháng cự khá mạnh với Polkadot, khi đã nhiều lần giá không thể vượt qua được khu vực này. BTC vừa đạt ATH mới, DOT đang ở vùng giá quan trọng
Amber avatar
Sammie
Published Mar 12 2021
Updated Jul 21 2022
2 min read
Amber media

Related Posts