Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dự án thà bị hack còn hơn trả tiền soi lỗi

Bug bounty là giải pháp giúp dự án có thể hoàn thiện và bảo vệ mình khỏi các vụ hack. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn phớt lờ và không chịu chi cho các hoạt động này.
Amber avatar
immihu.web3
Published Dec 24 2022
Updated Jan 04 2024
2 min read
Amber media

Related Posts