Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Elon Musk tiếp tục công bố tính năng mới của Twitter

Sau khi tích hợp chỉ số giá crypto, Elon Musk tiếp tục công bố tính năng mới khác trên Twitter. Đó là công cụ đếm lượt xem mới của các tweet trên nền tảng này.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Dec 23 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media